1: Het formulier cliënt acceptatie bevat de vereiste documentatie van COS 210 en de WWFT. Dit formulier hoort bij de eerste stap van het algemeen dossier. Er kan ook worden gekozen voor de vragencategorie ‘Aannemen cliënt’. Dan is dit formulier niet nodig.

2: Het formulier algehele controlestrategie bevat de vereiste documentatie van COS 300. Dit formulier hoort samen met de bepaling van de materialiteit volgens de eisen van COS 320 bij de tweede stap van het algemeen dossier.

3: Het formulier groepscontroles bevat de vereiste documentatie van COS 600. Dit formulier hoort in bepaalde situaties bij de tweede stap van het algemeen dossier.

4: Het formulier werkzaamheden Interne accountantsdienst bevat de vereiste documentatie van COS 610. Dit formulier hoort in bepaalde situaties bij de tweede stap van het algemeen dossier.

5: Het formulier werkzaamheden ingeschakelde deskundige bevat de vereiste documentatie van COS 620. Dit formulier hoort in bepaalde situaties bij de tweede stap van het algemeen dossier.

6: Het formulier afrondingsdocument bevat de vereiste documentatie van COS 700.

7: Het formulier adresseren van schattingen bevat de vereiste documentatie van COS 540.