foederer over Audit navigator

Ervaring Foederer DFK accountants 

"De Audit Navigator biedt de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke en gestructureerde wijze een risico analyse uit te voeren. Het programma dwingt je om bij alle gesignaleerde risico's werkzaamheden uit te voeren, waarbij op elk moment van de controle de opvolging van de risico's zichtbaar zijn. Het voordeel van de Audit Navigator is dat de nieuwe International Standards on Auditing (ISAs), die als gevolg van het clarity-project zijn gewijzigd, verwerkt zijn in de risico analyse. Controle aanpak is tevens mogelijk specifiek voor een branche, bijvoorbeeld de bouwsector of een transportonderneming. Een belangrijke meerwaarde is dat naast de risico analyse een postgewijze controle aanpak mogelijk is wat met name in het midden- en kleinbedrijf gewenst is.
Naar onze mening is de Audit Navigator goed ontwikkeld en logisch opgebouwd pakket om controles uit te voeren en is het voor onze organisatie een interessante optie om over te stappen op dit pakket."

                                             lansigt over Audit navigator

Ervaring Lansigt accountants      
  

''Bij Lansigt accountants werken wij nu enige weken met Audit navigator.'Audit navigator is een uitstekend hulpmiddel gebleken bij het analyseren van de risico's bij onze cliënten. Door het rechtstreeks koppelen van controlewerkzaamheden aan geïdentificeerde risico's word je gestimuleerd goed na te denken over welke werkzaamheden nu echt nodig zijn om de controledoelstellingen te bereiken. Hierbij kwamen wij al gauw tot de conclusie dat in een aantal gevallen een gedeelte van de werkzaamheden die wij (standaard) uitvoerden, overbodig is. Het zwaartepunt van de controle komt te liggen bij de belangrijkste risico's. Audit navigator helpt ons de aanpak van onze controles efficiënter in te richten.

De ondersteuning en begeleiding die wij hierbij van Tom Koning en zijn collega's ontvangen is altijd snel en ter zake kundig.''

roza over audit navigatorErvaring Roza accountants


''We zijn er van overtuigd dat de Audit Navigator effectief is voor uit uitvoeren van de accountantscontrole. Werkzaamheden ontstaan nooit "zomaar" maar altijd vanuit gesignaleerde risico's. Kenmerkend is daarbij de manier waarop het volgen van "de rode draad" door de hele controle heen wordt gefaciliteerd. Elke vastlegging heeft een doel waardoor overbodige ballast wordt vermeden en de efficiency wordt bevorderd. Met recht kan daarom gesteld worden dat de audit navigator helpt de rode draad van de controle vast te houden en het zelflerend vermogen van het audit-team te verbeteren.''

''De 'audit-navigator': "het nieuwe rijden" door accountantsland.
Jan Wietsma, Full Finance Consultants 

2010 in de accountancy
Zoomen we wat meer in op de accountancy, dan zijn er natuurlijk een aantal zaken die extra de aandacht trekken. De meest bijzondere die ik met bijzondere interesse volg:
Audit Navigator: Dit door Tom Koning van Cygnus Atratus ontwikkelde nieuwe product voor de accountantspraktijk is innovatief, maakt controle een stuk goedkoper en effectiever en is tot nu toe ook het enige pakket waarmee een fatsoenlijke story of the audit kan worden gegenereerd. Daarom denk ik dat Audit Navigator in 2010 ook bij de nodige kantoren zal worden geïmplementeerd. Daarnaast raad ik een ieder aan om het boekje: ''De nieuwe kleren van de accountant'' van Tom Koning te lezen. Dit boekje inspireert een ieder die het controlevak serieus neemt om wettelijke controles efficiënter en effectiever aan te pakken.

U kunt 
hier de volledige blog lezen.
                                                                                                               
Arnoud Griffioen, Externe OKB-er Slof & Wildenburg                                

"ik vind de dossieropbouw met Audit Navigator erg overzichtelijk. Daarnaast krijg ik de indruk dat jullie de klant door-en-door kennen. Alle issues die ik denk dat geraakt moeten worden, worden geraakt, met in achtneming van de bovenstaande punten."