Door toenemende wet- en regelgeving is de complexiteit van een controle sterk toegenomen. Wij hebben als één van de basisuitgangspunten het doel om een pakket te bieden voor gebruikers die zowel gebruiksvriendelijk als professioneel is. Het kernwoord hierbij is efficiëntie.
 
Wij hebben wet- en regelgeving intensief bestudeerd en de afwegingen die van de professional worden verwacht zo veel mogelijk gecomprimeerd in open vragen met een duidelijke toelichting. Doordat die vragen wel moeten worden beantwoord is er geen kans op het vergeten van afwegingen. Geen lange checklists of doublures dus, gebruikers zijn hierdoor alerter om de juiste risico's aan het licht te brengen.