De Audit navigator heeft als doel (interne) accountantscontroles en interne risicobeheersing transparanter en effectiever te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kritische open vragen met toelichtingen. Het principe van open vragen is gestoeld op wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van controlehulpmiddelen. Hier kunt u dit artikel verder lezen. De vragen en toelichtingen zijn opgesteld aan de hand van de in het kader van het Clarity Project herschreven International Standards on Auditing (ISA's), overige wet- en regelgeving en onze jarenlange ervaring in het openbare accountantsberoep.Door de open vragen is ieder antwoord en iedere vervolgstap in uw controleaanpak cliëntspecifiek. De cliënt zal zich daardoor herkennen in de controleaanpak. De cliënt zal merken dat het controleteam veel aandacht besteedt aan onderwerpen waar ook zij wakker van liggen. Dit vergroot cliënttevredenheid, medewerking van de cliënt aan het controleproces en de toegevoegde waarde van u als accountant.

De online samenwerking maakt het zelfs mogelijk om de cliënt deelgenoot te maken van de risicoanalyse. Dit vergroot het risicobewustzijn bij de cliënt en werkt efficiënte dossiervorming in de hand. U kunt hier ons interview met Accountancynieuws lezen.


Ons navigatiesysteem voor accountantscontrole wijst u niet dwingend de weg. Bij iedere keuze wordt u als accountant gestimuleerd zelf een route te kiezen en deze keuze te beargumenteren. De Audit navigator houdt daarbij de rode draad voor u in de gaten. Optimale vrijheid voor uw professional judgement? zonder het risico te lopen om belangrijke vastleggingen te vergeten! 
 

Onze vermelding in Accountancynieuws kunt u hier lezen.

Audit navigator zorgt ervoor dat u beter en sneller in staat bent om de risico's in kaart te brengen tijdens een controle. Het grote voordeel hierbij is dat de medewerkers gebruik maken van een overzichtelijk en laagdrempelig systeem.

We staan tevens in de nieuwe SRA ICT-gids 2009/2010 vermeld. U kunt deze hier raadplegen.

Ervaren professionals

Audit navigator is voor en door accountants ontwikkeld. De basis van Audit navigator wordt gevormd door ervaren registeraccountants die alle soorten ondernemingen in hun risicobeheersing begeleiden. De accountants van Audit navigator wisselen dagelijks nieuwe ervaringen uit met andere accountants en riskmanagers uit de praktijk. Daarnaast verzorgen de mensen achter Audit navigator diverse trainingen via de SRA, VERA en Vrije Universiteit van Amsterdam.

Deze professionals zullen u begeleiden bij de implementatie van de Audit navigator in uw organisatie. Kiezen voor de Audit navigator betekent vertrouwen op de eigen professionele oordeelsvorming en daarbij zullen wij kritisch en behulpzaam zijn.

De ervaring die wij opdoen tijdens trainingen en implementaties delen wij weer met de gebruikers van Audit navigator. Enerzijds door het continu bijwerken van toelichtingen, anderzijds door het maken van sjablonen. Deze sjablonen bevatten per type cliënt (transportbedrijven, charitatieve instellingen, bouwbedrijven en dergelijke) de aspecten die zeker moeten worden geraakt, omdat ze bij dat type cliënt doorgaans een significant risico vormen. Verder streven we ernaar om zaken die niet direct voor de hand liggen, maar waar wel venijn uit voort kan komen, in onze sjablonen te verwerken.  

Betrouwbare technologie

Wij werken samen met IT-professionals die met hun jarenlange ervaring in de automatisering in staat zijn om de beste oplossingen voor u te bieden. Onze IT-professionals zijn Microsoft Certified Partners. Deze vertegenwoordigen het hoogste niveau van competentie en ervaring met Microsoft-technologiën en werken nauw samen met Microsoft.